เรื่องราวกลยุทธและข่าวสารการขายสินค้า

รวบรวมเรื่องราวกลยุทธและข่าวสารการขายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกที่จะนำมาให้ลูกค้าได้อ่านกัน

เรื่องราวกลยุทธและข่าวสารการขายสินค้า - รวบรวมเรื่องราวกลยุทธและข่าวสารการขายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกที่จะนำมาให้ลูกค้าได้อ่านกัน

ปัญหาสนามเด็กเล่นนั้นย่อมมีมากนัก

ปัญหาการจัดสนามเด็กเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยมีสาเหตุมาจากอะไร?

ปัญหาการจัดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ส่งผลให้เด็กได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากเครื่องเล่น วิธีการในการเล่น ตลอดสภาพดิน ฟ้า อากาศ หรือความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่างๆ ลักษณะของปัญหาที่พบเกิดจากปัจจัยดัง นี้
ปัญหาอันเกิดจากลักษณะของเครื่องเล่น เช่น เครื่องเล่นที่ทำจากไม้อาจมีเสี้ยน หรือเครื่องเล่นที่เคลือบด้วยสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว นอกจากนี้เครื่องเล่นที่มีความสูง หรือค่อนข้างมีความโลดโผน ก่อให้เกิดความเสี่ยงและอุบัติเหตุ รวมถึงเครื่องเล่นที่ชำรุด ค่าบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง การไม่สามารถซ่อมแซมได้ในทันที อาจส่งผลให้เด็กเกิดอุบัติที่รุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็น อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนั้น อาจเป็นได้ตั้งแต่เสี้ยนตำ แผลถลอกจากการหกล้ม แผลพุพอง ไปจนถึงกระดูกแตก หรืออาจรุนแรงถึงขั้นทำให้สมองกระทบกระเทือน หรือทำให้เด็กเสียชีวิตได้

ปัญหาอันเกิดจากตัวเด็ก เด็กในแต่ละวัย มีขนาดของร่างกายที่เหมาะกับเครื่องเล่นต่างชนิดกัน ดังนั้นการเล่นเครื่องเล่นที่ไม่เหมาะกับวัยของตน จึงอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุ เช่น เครื่องเล่นที่ต้องใช้กำลังมาก หรือสูงจนเกินไป มีโอกาสตกลงมา ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับส่วนของร่างกายที่รองรับน้ำหนักในขณะที่เด็กสัมผัสพื้น นอกจากนี้ อุบัติเหตุยังอาจเกิดขึ้นได้ หากเด็กเล่นเครื่องเล่นอย่างผิดวิธี เช่น เล่นด้วยความคึกคะนอง หรือเล่นอย่างรุนแรงเกินไป รวมถึง เนื่องจากเด็กยังขาดทักษะในการป้องกันอันตราย หรือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ จึงส่งผลให้ร้ายแรงได้

สนามเด็กเล่นจึงเป็นที่ที่ควระมัดระวังมากสำหรับเด็กที่ยังเล็กและยังดูแลตัวเองไม่ได้ค่ะ happycitythailand อยากจะให้คุณได้ดูแลตัวเองและตัวคนที่คุณรักนะคะ