เรื่องราวกลยุทธและข่าวสารการขายสินค้า

รวบรวมเรื่องราวกลยุทธและข่าวสารการขายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกที่จะนำมาให้ลูกค้าได้อ่านกัน

เรื่องราวกลยุทธและข่าวสารการขายสินค้า - รวบรวมเรื่องราวกลยุทธและข่าวสารการขายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกที่จะนำมาให้ลูกค้าได้อ่านกัน

ผู้สูงอายุเลือกช็อปปิ้งออลไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง

_

ด้วยประชาการผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งในอีกไม่กี่ปีประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ลงทุนทางธุรกิจที่ไม่อาจมองข้ามไปด้วยเหตุผลสำคัญที่ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีกำลังซื้อสูง เพราะมีเงินเก็บมาจากการทำงานทั้งชีวิต จึงเป็นโอกาสสำคัญของภาคธุรกิจในอนาคตที่จะเข้ามาเจาะตลาดออนไลน์ในกลุ่มนี้อย่างยิ่งค่ะ พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของคนวัย 40 ปีขึ้นไปนี้จะอยู่กับร้านค้ามากขึ้น และจะคำนึงถึงแบรนด์และความสะดวกสบายมากกว่าคุณภาพของสินค้า โดยไม่ได้สนใจราคาที่สูงสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะพฤติกรรมการช็อปปิ้งสินค้าและบริการทางออนไลน์ ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คนทุกยุคทุกวัยสามารถ

เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วกว่าทางอื่นซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย ทำให้เลือกช็อปปิ้งออลไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายนี้ ก็คือ สินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงบริการจากโรงพยาบาล การรักษาพยาบาลหรือแพทย์ทางเลือกอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้พบข้อมูลที่สำคัญก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุวัย 40 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มหลักที่มีการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากทางออนไลน์มากที่สุด รองจากกลุ่มอายุวัย 25-39 ปี กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะซื้อสินค้าและบริการประเภท เพลง ภาพยนตร์และการท่องเที่ยวมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆถึง4 เท่าทีเดียวและยังเป็นวัยที่มีอัตราการคลิกเข้าไปดูโฆษณามากที่สุดอีกด้วย ในอนาคตตลาดเป้าหมายของไทยสำหรับกลุ่มของผู้สูงอายุ น่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมาก สำหรับนักการตลาดออนไลน์ก็มีหน้าที่สร้างความดึงดูดใจ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน สำหรับวัยที่ชื่นชอบในตัวแบรนด์สินค้า โดยไม่สนใจในราคา ที่อาจเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการจากคุณมากที่สุดในอนาคตเลยก็ว่าได้